Situació: Canyet (Badalona)
Promotor: Elvick Residenciat
Projecte: 2021
Construcció: 2023
Sup.construïda: 934 m2
P.E.M: 850.000 €
Equip: Numatec S.L.

7 HABITATGES ADOSSATS

Es tracta d’un projecte de nova construcció de set habitatges unifamiliars idèntics i amb el mateix programa funcional. Es proposa una planta soterrani amb la disposició de places tancades d’aparcament vinculades a cada un dels habitatges, i a les quals s’accedeix a través d’una zona comuna de circulació. A la planta baixa, cada habitatge té el seu propi accés directe des de carrer i a través del pati frontal. La planta s’organitza amb una banda més estreta d’accés i serveis (bany practicable i cuina). Una segona banda, més ample, conforma els espais d’estar en el front de façana principal, i el menjador en la part posterior. Al centre es situa l’escala de dos trams, que comunica tant amb el soterrani com amb el nivell superior. Les plantes pis també s’organitzen per la mateixa banda de serveis en una banda (rentador i cambra higiènica 2 en la part central, més un tercer bany en suite que sobresurt del pla de façana en formant la tribuna). El dormitori doble conjugal es situa a façana principal i els dos dormitoris restants en la part posterior. L’escala, en posició central, disposa d’un lluernari en la part superior per permetre la il·luminació natural de les zones de pas.