Situació: Sabadell
Promotor: Ajuntament de Sabadell
Contractiste: Ehisa construcciones y Obras
Projecte: 2018
Construcció: 2023
Sup.construïda: 2.736,69 m2
Pressupost d’adjudicació: 3.011.717,06 €
Equip: Numatec S.L.

Nova Escola de Música de Sabadell i ampliació del centre cívic St. Oleguer. La façana del nou bloc té un mur cortina cristal·lí dissenyat amb criteris bioclimàtics que maximitzen la captació d’energia solar. A la vegada, la façana s’inspira amb una partitura de música, on s’emfatitzen els travessers horitzontals a mode de pentagrama. Darrera, el mur trombe de formigó queda perforat de manera rítmica com si fossin signes de la notació neumàtica.