Situation: Maresme
Client: privat
Area: 155 m2
Construction: 2015
Cost.: 129.000 €
Team: Jordi Safont-Tria, Asunción López, architects
Jordi Miquel, technical architect
Miguel Nevado, wooden structure
Ana Schulz, photography

REFURBISHING OF A HOUSE BETWEEN PARTY WALLS

Rehabilitació i ampliació d’un antic habitatge obsolet al primer pis d’una casa de cos. L’estructura vertical està formada per les parets mitgeres de tàpia, majoritària de fang, i amb un gruix d’uns 70cm. Aquests murs són compartits amb les edificacions veïnes i no tenen cap mena de fonamentació. La coberta és a dues aigües i està formada per bigues de fusta que mostren senyals de podriment i tèrmits. Amb aquestes condicions, es decideix substituir les bigues de coberta per unes noves de fusta laminada, amb un nou entarimat d’avet i un gruix de 8cm d’aïllament.
A l’interior, i per tal de no carregar excessivament els murs de tàpia, es col·loquen 3 nous forjats de fusta contralaminada (panells prefabricats molt més lleugers que els forjats tradicionals), i es recolzen a ambdues mitgeres com si formessin estanteries.
El primer forjat, a l’interior d’illa, forma una ampliació del volum existent. Es separa lleugerament de la façana posterior de l’edifici mitjançant una claraboia correguda, de manera que es genera la sensació d’estar sota un nou porxo amb la possibilitat de tancar a través de tres vidrieres corredisses. Aquí s’hi instal·la la nova cuina-menjador. Ara la família menjarà en un espai intermedi entre l’interior i l’exterior; al porxo del pati.
El segon forjat s’alinea amb la interrupció de coberta per a formar un gran jardí suspès al centre de la casa. A sobre del panell de fusta contralaminada es forma una coberta aljub amb acabat de terra vegetal, formant un jardí que introdueix llum solar a l’interior de l’edifici. És una estança sense sostre, plena de vegetació, que articula els dos grans espais diàfans de la casa.
El tercer forjat és un altell per al dormitori principal. Com els altres dos, també queda exempt de cap limitació, i es percep com una estora màgica que sobrevola per sobre l’espai multifuncional de sota.