c/ Travessera de les Corts, Barcelona
Cliente: Colegio Pare Manyanet
Sup.: 775 m2
Construcción: 2015
P.E.M.: 81.000 €
Equipo: Jordi Safont-Tria, Asunción López
Colaboradores: Numatec, S.L.

PISTAS DE PADEL

El projecte consisteix en la instal·lació de dues pistes de pàdel a la coberta de l’escola Pare Manyanet de les Corts. També s’instal·la un nou ascensor exterior d’accés, junt al nucli d’escales existent, i s’habiliten dos nous banys adaptats amb accés directe des de la coberta.

Per a la construcció de les pistes de pàdel, prèviament es preveu retirar el paviment ceràmic actual d’ambdues cobertes. Després s’estendrà una capa de formigó porós per aconseguir una planimetria adequada. Posteriorment, s’instal·larà la gespa artificial (tipus Mondoturf) fabricada mitjançant el sistema Tufting, i adherida amb biocomponent de poliuretà i juntes geotèxtils. Finalment, es realitza un procés de llastrat amb sorra de quars d’arestes rodones, amb un 97% de sílice, granulometria entre 0,7-0,8mm i amb una quantitat de 12-15 Kg/m2 aproximadament.