CONCURS PER A L’ORDENACIÓ DEL NOU CENTRE URBÀ DE VALLDOREIX
FINALISTA A LA 2a FASE DEL CONCURS
Client: EMD de Valldoreix
Sup: 7.600 Ha
Concurs: 2013-2014
Equip: Jordi Safont-Tria, Asunción López Colom, Ana Marquina, Mireia Cortina
Col·laboradors: Jordi Rimblas i Grau, arquitecte tècnic

TERRAPLENS I BASTIMENTS

Dues característiques bàsiques de l’emplaçament, i de Valldoreix en general, són el pendent topogràfic i la proximitat al Parc de Collserola. La Rambla Mossèn Jacint Verdaguer és un recorregut transversal que ressegueix la condició topogràfica de la població, la vertebra, i produeix encontres amb escorrenties i vegetació de gran potencial urbà i mediambiental. La Nova Centralitat està en un d’aquests trobaments. Es proposa que sigui un eixamplament de la Rambla: un terraplè sobre el paisatge que actua com a plaça, limitat per uns bastiments que articulen l’espai i les activitats públiques.

ESTRATÈGIA:
Terraplens: Es proposa adaptar-se al desnivell a través de diferents plataformes connectades per escalirampes. Els nous terraplens estan reblerts d’activitat: contenen parts del programa públic, comerços i aparcaments. Es reconstrueix la vessant amb edificacions horitzontals que generen una seqüència de terraplens d’espai públic.

Bastiments: A sobre dels terraplens s’edifiquen uns cossos que fan de transició entre les places i l’espai públic de l’entorn. Tenen una condició de límit que els permet articular i dimensionar les plataformes, i connecten diferents cotes del conjunt doblant les condicions de planta baixa.

L’espai públic: Aprofitant la successió de terraplens seguint el desnivell es generen tres espais de referència:
– Plaça Mirador: Contemplació. Espai de reflexió. Vegetal. Relació amb l’horitzó.
– Plaça Central: Dinàmica. Espai d’activitats i encontre. Relació amb la Rambla.
– Plaça de servei: Mercat. Articulació d’accessos. Relació amb el viari perimetral.