Situació: Arenys de Mar, Barcelona
Client: Privat
Sup.: 180 m2
Construcció: 2016
P.E.M.: 95.000€
Equip: Jordi Safont-Tria, Mercedes Doz

REFORMA I REMUNTA D’UN HABITATGE A ARENYS DE MAR

Projecte de reforma i ampliació d’un habitatge existent entre mitgeres. L’ampliació és en planta primera, on actualment la construcció queda reculada respecte la línia de carrer, generant una nova façana. La coberta existent es substitueix per una coberta plana accessible, amb la instal·lació de nous aïllaments per millorar l’eficiència energètica de l’habitatge.
Es modifica la situació de l’escala existent per tal d’aconseguir un únic espai diàfan i obert al pati interior d’illa, mitjançant l’ampliació de l’obertura existent.
La nova façana de planta primera tindrà una única obertura central que incorporarà les fusteries tant del dormitori com del bany lleugerament, enretirades del pla de façana per tal d’emfatitzar el gruix del mur i ressaltar el predomini del massís sobre el buit, composició tant característica de les façanes de casc antic. En la zona central de la planta, s’hi situen dues estances polivalents: una amb sostre (estudi) i l’altre sense (pati). Aquestes dues estances, articulen l’espai de passadís i distribuïdor que connecta el dormitori principal amb les dues habitacions dels nens. Aquest pati central permet una bona ventilació creuada de totes les estances a la vegada que aporta llum natural a la part central de la planta.