Situació: La Goba, Vidreres
Client: privat
Sup: 120 m2
Projecte: 2013
Equip: Jordi Safont-Tria

La forma triangular de la planta permet encaixar la construcció al vèrtex nord-oest del solar, respectant les separacions mínimes a les parcel·les veïnes, i així construir els 120m2 de la vivenda en una sola planta i alliberar el màxim d’espai lliure a la banda sud del solar per al jardí. Tot i que la coberta conserva la forma triangular, la planta s’escapça en dos punts: en el vèrtex nord-oest per a provocar l’entrada principal, formant un gran porxo, i en el vèrtex sud en la zona del menjador, generant un porxo més ampli, pavimentat per a la col·locació d’una taula i cadires a l’exterior.