Situació: Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona)
Promotor: Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
Contractista: Promotora Grabi, SL
Projecte: 2010 – 2011
Construcció: 2012
Sup. Construïda: 710,45 m2
Sup. Urbanització: 1.005,60 m2
Pressupost executat: 571.457,68 € + IVA
[ Preu / m2 sostre: 754,87 €/ m2 ]

Equip: Jordi Safont-Tria, Adriana Furné, arquitectes
David Micó, arquitecte tècnic
Xavier Serrano, enginyer
Maria Isabel de la Torre, pressupostos
Arquiblau 5.5, S.L. (Enginyeria d’estructures)
M 305 Enginyers-I.S., S.L. (Enginyeria d’instal·lacions)
José Hevia, fotografia

En aquest edifici cohabiten dos programes molt diferents: el centre logístic per a la brigada municipal i la nova prefectura de policia local. La urgència de la localitat per construir ambdues seus, sumada a les limitacions econòmiques que pateix el municipi, va comportar la construcció d’aquest únic volum que conjunta la tipologia administrativa amb la industrial.
L’equipament es troba a la cantonada nord del nou polígon industrial de Llavaneres, amb la façana posterior contigua a l’autopista del Maresme. La façana oriental es concep com una banda translúcida –galeria– que escorta la zona verda adjacent a la via que enllaça el litoral amb el centre del poble. Aquest alçat de policarbonat dialoga amb els hivernacles dels cultius agrícoles típics de la zona, que s’estenen cap al sud-est fins al mar. Per l’altra banda, l’accés al recinte i a les dependències és per l’oest, de manera que les feines del centre logístic queden ocultes des de la via pública.
El projecte s’esforça en dissoldre les cantonades del volum metàl·lic primari amb la finalitat de contextualitzar l’edifici i enriquir les seves arestes amb llum i activitat. Així, es buida la cantonada sud que articula la zona exterior d’arribada amb la zona d’accés als tallers i magatzems. Aquesta cavitat provoca un porxo a doble altura i de paraments translúcids que anuncia l’entrada a la comissaria. A l’altre costat, la cantonada sud de la galeria vidriada produeix una macla amb el pedestal de formigó que es superposa a la caixa metàl·lica. L’alçada del mur de formigó en aquest racó coincideix amb el replà d’escala, i projecta el recorregut d’ascensió interior cap a la zona verda i el mar.