La Certificació d’Eficiència Energètica, tant dels edificis existents com de nova construcció, és un distintiu homologat per l’ICAEN que comptabilitza la demanda energètica d’un edifici i els seus consums.

Amb l’objectiu de promoure el bon comportament energètic dels edificis i habitatges, la Directiva Europea 2002/91/CE exigeix a tots els Estats Membres que estableixin un procediment de certificació. Des de l’1 de juny de 2013, tots els locals o habitatges que es lloguin o venguin necessiten aquesta etiqueta.

En el cas d’edificis o habitatges existents, els passos que seguim són:

  1. Visita a l’edifici per a presa de mides i anàlisi d’elements constructius.
  2. Càlcul i anàlisi del consum energètic i les emissions de CO2.
  3. Proposta de millores energètiques en cas necessari.
  4. Emissió de l’informe tècnic i sol·licitud de la certificació d’eficiència energètica.

Demana’ns pressupost sense compromís

Contact us here
[contact-form-7 id=”676″ title=”Serveis”]